Türkiye'nin Yeraltı Suları, Kaynakları, Kaplıcaları, Maden Sular

2013-01-15 14:27:00

    YERALTI SULARI, TÜRKİYE’NİN YERALTI SULARI, KAYNAKLARI, KAPLICALARI, MADEN SULARI (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) Yeraltı Suları: Yeryüzünden sızan sular, yeraltında geçirimsiz bir tabakanın içerisindeki kayaların boşluk ve çatlaklarında tutulur. Bu suya yer altı suyu denir. Ülkemiz yer altı bakımından oldukça zengindir. Ör: Marmara’da Adapazarı, Yenişehir, Balıkesir ovaları, Doğu Anadolu’da; Muş, Erzurum, Malatya ovaları. Yer altı suyu bilhassa yarı kurak sahalarımızda tarımsal açıdan çok önemlidir. Ör: Konya-Karapınar, Polatlı-Sivrihisar. Bazı kentlerimizin içme suyunun bir bölümü yer altı suyundan sağlanır. Ör: Bursa, İzmir, Eskişehir, Kütahya, Konya gibi. Kaynaklar: Yer altı suyunun (çatlaklardan) veya tabaka arasından yüzeye çıkmasıyla kaynaklar oluşur. BELLİ BAŞLI KAYNAKLARIMIZ 1. Karstik kaynaklar: Kireç taşlarının çatlaklarından ve yer altı kanallarından çıkan kaynaklardır. Karstik kaynakların suları gür olup, bazı akarsuları besler. (Manavgat, Köprü çayı). Bazı kentlerimizin içme ve sulama suyunun bir bölümünü karşılar. Ör: Pınarbaşı ve Kemalpaşa’dan çıkan kaynaklar, İzmir’in suyunu karşılar. 2. Artezyen kaynaklar: Yer altındaki suların insanlar tarafından sondajla çıkarılmasına denir. Bu tür kaynaklar, Eskişehir, Malatya, Erzurum, İnegöl, Bursa, B. Menderes, Gediz ovalarının kenarlarında Ceylanpınar ve Muş ovalarının çevresinde görülür. 3, Fay kaynakları: Fay hatları boyunca çıkan kaynaklarıdır. Bunlar genel olarak Ege ve G. Marmara Bölümünde K. Anadolu fay kuşağı boyunca görülür. Not: Kaynak sularının kalitesini suyun geldiği kayanın kimyasal özelliği bel... Devamı

Yerel Saat Hesaplamaları, Saat Dilimleri, Uluslar Arası Saat

2013-01-15 14:18:00

  YEREL SAAT HESAPLAMALARI, ORTAK (ULUSAL) SAAT, SAAT DİLİMLERİ, ULUSLAR ARASI SAAT (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) YEREL SAAT: Herhangi bir yerde, Güneş’in en tepede olduğu ana ya da gölge boyunun en kısa olduğu ana öğle vakti denir. Öğle vakti gün ortasıdır ve saat 12.00 olarak kabul edilir. Buna göre ayarlanan saat dilimine yerel saat denir. Yerel saat farkları, meridyenlerden faydalanılarak hesaplanabilir. Yerel saat hesaplarını yapabilmek için şunları öğrenmek de fayda vardır: Aynı meridyen üzerinde bulunan bütün noktaların öğle vakitleri aynı anda olur ve yerel saatleri birbirine eşittir. Aynı meridyen üzerinde bulunan noktaların yerel saatleri birbirine eşit olmasına rağmen (21 Mart ve 23 Eylül tarihleri hariç) Güneş’in doğma ve batma saatleri farklıdır. Bunun nedeni, Dünya ekseninin 23° 27′ eğik olmasıdır. Örnek: Aynı yarım kürede ise büyük olan meridyen derecesinden küçük olan çıkarılır. Farklı yarım kürelerde ise toplanır. A-B=? 25-10= 15° Meridyen farkı 15×4= 60 dk E-D=? 8-5= 3º Meridyen farkı 3×4= 12 dk     B+E=? 10+8= 18° Meridyen farkı 18×4= 72dk=1:12 ORTAK SAAT (ULUSAL SAAT): Çalışma hayatında, yerel saatlerin hepsini kullanmak mümkün değildir. Ticari ve ekonomik ilişkilerin kolaylaştırılması, haberleşme ve ulaşım hizmetlerinin hızlı ve düzenli bir şekilde yapılabilmesi için, yerel saatten farklı olarak, ortak saat ya da ulusal saat uygulamasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle her ülkenin, kendisine en uygun meridyenin yerel saatini bütün ülke (bilgi yelpazesi.net) sınırlarında geçerli hale getirmesiyle oluşan saate ortak saat adı verilmektedir. Doğu – batı doğrultusunda geniş ola... Devamı

Yerkabuğunu Oluşturan Taşlar Çeşitleri Özellikleri Konu Anlatımı

2013-01-15 14:16:00

  YERKABUĞUNU OLUŞTURAN TAŞLAR, TAŞ ÇEŞİTLERİ, TAŞLARIN ÖZELLİKLERİ (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) 1. Püskürük (Katılaşım) Taşlar İç püskürük taşlar: Mağma, her zaman yeryüzüne kadar çıkamaz. Bazen yerkabuğunun belirli yerlerine sokularak katılaşır. Soğuma yavaş olduğundan iri kristalli olurlar. Bu taşlara örnek olarak granit ve siyanit verilebilir. Dış püskürük taşlar: Mağmanın yeryüzünde soğuyup katılaşması sonucunda oluşur. Soğuma hızlı olduğundan kristalleşme ya hiç olmaz, ya da çok az olur. Bu taşlara örnek olarak andezit ve bazalt verilebilir. 2. Tortul (Sediment) Taşlar Kimyasal tortul taşlar: Sularda erimiş halde bulunan maddelerin kimyasal yollarla çökelmesi sonucunda oluşurlar. Kireçtaşı (kalker), traverten, kayatuzu, jips (alçı taşı) ve dolomit kimyasal tortul taşlardandır.     Organik tortul taşlar: Canlı kalıntılarının üst üste birikerek katılaşması sonucu oluşurlar. Turba, linyit, taşkömürü, antrasit ve mercan kalkerleri organik tortul taşlardandır. Mekanik (klastik veya kırıntılı) tortul taşlar: Akarsular, rüzgârlar ve buzullar gibi dış kuvvetlerin aşındırdığı materyalleri taşıması ve çukur alanlarda biriktirmesi sonucu  oluşurlar. Kiltaşı, kumtaşı (Gre), buzultaşı (moren) ve konglomera kırıntılı tortul taşlardandır. 3. Başkalaşım (Metamorfik) Taşlar Püskürük ve tortul taşların, aşırı sıcaklık ve basınç altında kalarak değişime uğramasıyla oluşurlar. Bu tür taşlar, eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanırlar. Mermer, killi şist, kristalli şist, gnays ve kuvars başkalaşım taşlarının en yaygın olanıdır.   Etiketler : Çeşitleri, Coğrafya Yerkabuğunu Oluşturan Taşlar, Coğrafya Yerkabuğun... Devamı

Coğrafya Yerkürenin Yapısı, Katmanları Ve Özellikleri

2013-01-15 14:15:00

  YERKÜRENİN (YERYUVARLAĞININ) YAPISI, YERKÜRENİN KATMANLARI VE ÖZELLİKLERİ, GEOSFER (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) Yeryuvarlağı, iç içe kürelerden meydana gelmiştir. Bunlara geosfer adı verilir. Geosferlerin yoğunlukları ve bileşimleri birbirinden farklıdır. A. YERKABUĞU Litosfer ya da taşküre olarak da adlandırılır. Yerküre’nin en hafif ve en ince tabakasıdır. Yeryüzünden itibaren ortalama 33 km derinliğe kadar uzanır. Yerkabuğu, bileşimleri ve yoğunlukları birbirinden farklı iki tabakadan oluşur. 1. Granitik Kabuk (Sial) Bileşiminde silisyum ve alüminyum olduğundan bu ismi almıştır. Yoğunluğu 2,7 – 2,8 gr/cm3 tür. Katı halde bulunur. Kalınlığı okyanus tabanlarında az iken, kıta tabanlarında fazladır. 2. Bazaltik Kabuk (Sima) Bileşiminde silisyum ve magnezyum olduğundan bu ismi almıştır. Yoğunluğu 3 gr/cm3 dolayındadır. Sial’in tersine okyanus tabanlarında kalınlaşır, kıta tabanlarında incelir. B. MANTO Yer çekirdeğinin örtüsü durumunda olduğundan bu ad verilmiştir. Astenosfer adı da verilir. Yerküre’nin yaklaşık 33 km ile 2900 km derinlikleri arasında yer alır. Yoğunluğu yerkabuğuna oranla daha fazladır. (5 – 6 gr/cm3) Mantonun üst kısmındaki maddeler plastik  özelliği gösterir. Sıvı haldeki manto malzemesine mağma denir. Mağma adı verilen akışkan manto volkan, deprem gibi olayların oluşmasına neden olan bir tabakadır. Mantonun sıcaklığı 1200 °C yi bulmaktadır. Manto, yeryuvarlağı hacminin % 80′ini kaplamaktadır. C. ÇEKİRDEK En kalın ve ağır olan katmandır. Barisfer adı da verilir. Mantonun altında başlar ve Dünya’nın merkezine kadar uzanır. Kalınlığı 3478 km dir. Yoğunluğu 10 gr/cm3 olan ve sıvı halde bulunan üst kısmına dış çekirdek denir. Bunun altında, yoğunluğu 13gr/cm3 olan ve katı halde bulunan iç çe... Devamı

Coğrafya Yerleşme Çeşitleri, Yerleşme Nedenleri Konu Anlatımı

2013-01-15 14:12:00

  YERLEŞME, YERLEŞME ÇEŞİTLERİ, YERLEŞME NEDENLERİ (COĞRAFYA KONU ANLATIM) İnsanların, çok farklı türdeki konutlarda, yaşamlarını toplu ya da dağınık şekilde sürdürmelerine yerleşme denir. YERLEŞMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1. İklim Yerleşmeyi etkileyen en önemli faktördür. Dünya’da Orta kuşak karalarında iklim koşulları uygun olduğundan, nüfus fazla iken çöllerde, kutup bölgelerinde bataklıklarda ve yüksek dağlık alanlarda, iklim şartları uygun olmadığından, nüfus çok azdır. Yine, Ekvatoral bölgede 0 – 1000 m yükseltiler arasında, aşırı nemli ve bunaltıcı bir iklim etkili olduğundan, Amazon ile Kongo havzalarında da nüfus azdır. 2. Yeryüzü şekilleri Dağlık, çok engebeli ve yüksek sahalar, yerleşmelerin kurulmasını ve gelişmesini önemli ölçüde engellemektedir. Buna karşılık düz ovalık alanlarda tarım, ulaşım, sanayi faaliyetleri daha çok geliştiğinden nüfus fazladır. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde nüfus yoğunluğunun az, Marmara ve Ege bölgelerinde fazla olması buna örnektir. 3. Toprak Verimsiz toprakların bulunduğu yerler, nüfusça tenha iken (Tuz Gölü çevresi), verimli toprakların bulunduğu yerler nüfusça zengindir. (Çukurova ve Ege ovaları gibi) 4. Ekonomik Kaynaklar Ekonomik kaynakların fazla olduğu, sanayi, ticaret faaliyetlerinin yoğun olduğu, maden ve enerji kaynaklarının çok bulunduğu yerlerde nüfus yoğunluğu artmaktadır. Ülkemizde Marmara Bölgesi ile Zonguldak, Karabük, Ereğli, Batman gibi merkezlerin nüfusça yoğun olmaları ekonomik kaynakların çok olmasındandır. Ekonomik kaynakların yetersiz olduğu bölgelerde, halk geçimini temin etmek için göç etmekte ve nüfusları azalmaktadır.... Devamı

Edebiyat Müstezat, Özellikleri Konu Anlatımı

2013-01-13 21:10:00

  MÜSTEZAT, MÜSTAZATIN ÖZELLİKLERİ (DİVAN EDEBİYATI) (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) Arapça ziyade sözcüğünden gelir. Bir gazelin her dizesine bir kısa dize ekleyerek oluşturulan şiir biçimidir. Çoğunlukla aruzun “mef’ulü/ mefailü/ mefailü/ feulün kalıbı kullanılarak yazılırlar. Her dizeden sonra bu kalıbın ilk ve son birimleri olan mef’ulü/ feûlün kalıbına uygun bir kısa dize söylenir. Eklenen bu kısa dizeye ziyade denir. Ziyadeler dizeden sayılmadığı için iki uzun iki kısa dizeden oluşan  4 dize bir beyit sayılır. Kısa dizeler okunsa da okunmasa da beytin anlamı bir bütün oluşturur. Ziyadesi bir satırdan fazla olan müstezatlar da vardır. Tez ziyadeli müstezatlara “sade” çitf ziyadeli olanlara ise “çift” adı verilir.   Etiketler:Edebiyat Müstezat, Edebiyat Müstezat Dersi İndir, Edebiyat Müstezat Edebiyat Dersi, Edebiyat Müstezat Ekol Hoca, Edebiyat Müstezat Konu Anlatımı, Edebiyat Müstezat Nedir, Edebiyat Müstezat ödeyaz, Edebiyat Müstezat Örnekleri, Edebiyat Müstezat Özellikleri, Edebiyat Müstezat Soru Bankası, Edebiyat Müstezat Videolu Anlatım, Müstezat Konu Anlatımı Devamı

Nezle olan kişi nelere dikkat etmeli?

2012-12-20 23:34:00

   Nezleden Kurtulun Devamı

Coğrafya Jeolojik Zamanlar Ve Özellikleri Konu Anlatımı

2012-12-19 17:50:00

  JEOLOJİK ZAMANLAR VE JEOLOJİK ZAMANLARIN ÖZELLİKLERİ (COĞRAFYA KONU ANLATIM) 1. İlk Zaman (Prekambrien) En eski kıvrımlarla kıtaların çekirdek kısımları oluşmuştur. Zamanın sonlarında da bakteriler ve algler gibi tek hücreli canlılar ortaya çıkmıştır. 2. Birinci Zaman (Paleozoik) Dünya’nın muhtelif bölgelerinde şiddetli kıvrımlar olmuş, kıtalar bu kıvrımların eklenmesiyle büyümüştür. Türkiye’de ve daha birçok ülkede, taşkömürü yatakları meydana gelmiştir. 3. İkinci Zaman (Mezozoik) Jeosenklinallerde büyük ölçüde tortulaşma ve birikmeler oluşmuştur. Bu dönem, Alp kıvrımlarına hazırlık dönemidir. Bu zamanda, yerkabuğu kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlamış, deniz ilerlemesi sonucu karalar denizlerin altında kalmıştır. 4. Üçüncü Zaman (Neozoik) Dünya’da ve Türkiye’de şiddetli yerkabuğu hareketleri olmuştur. Alp kıvrımları oluşmuş ve eski kıta kütlelerine eklenmiştir. Kıtalar günümüzdeki görünümlerini kazanmışlardır. Şiddetli volkanik olaylar ve depremler meydana gelmiştir. Atlas ve Hint okyanusları ile Türkiye’nin ana yerşekilleri oluşmuştur. Linyit, petrol, tuz ve boraksit yataklarının oluşumu da bu dönemlerdedir. 5. Dördüncü Zaman (Antropozoik) Buzulçağı (Pleistosen): Şiddetli soğuma olmuştur. Bu nedenle Kuzeybatı Avrupa, İskandinavya, Kanada gibi karalar, buzullar altında kalmıştır. Ege Denizi ile İstanbul ve (bilgi yelpazesi.net) Çanakkale boğazları bu dönemde teşekkül etmiştir. İnsanın varlığı ve ilk prehistorik (tarih öncesi) kültürler bu dönemde görülmüştür. Buzulçağı sonrası (Postglasyal): İklim gittikçe ısınarak bugünkü şartlara... Devamı

Türkiyenin İklimi Türkiyede Görülen İklim Çeşitleri Konu Anlatım

2012-12-19 15:15:00

  İKLİM, TÜRKİYE’NİN İKLİMİ, TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN İKLİM ÇEŞİTLERİ (COĞRAFYA KONU ANLATIM) İKLİM BÖLGELERİ 1-Akdeniz İklimi: Bütün güney ve batı kıyılarımızda görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Sıcaklık ortalamaları Akdeniz kıyılarında sıfırın altına düşmez, don olayı ender görülür. Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında aynı iklim görülmesine rağmen, kışın ısı sıfırın altına düşer, kar yağışı görülür. Yaz kuraklığı da Akdeniz kıyılarındaki kadar belirgin değildir. 2-Karadeniz İklimi: Bölgenin iklimi Karadeniz’in etkisindedir. Kıyıda nem oranı fazla olduğundan yıllık sıcaklık farkları az, yağış fazladır. Yaz sıcaklığı matematiksel konumun etkisiyle Akdeniz kadar yükselmez; kışlar ise güney kıyılarımız kadar olmamakla beraber, ılık geçer. Maksimum yağış sonbahar mevsimine raslar. Yağışlar hemen hemen her mevsimde görülür. Bunu nedeni Karadeniz üzerinden gelen nemli hava kütlelerinin, dağların denize bakan yamaçlarında yükselerek soğumasıdır. Bu bölge sık ormanlarla kaplıdır. Bu özelliği ile diğer bölgelerden ayrılır. Bölge içerisinde yağış miktarı dağların yükselti ve doğrultusuna göre değişir. Doğu Karadeniz’e doğru yağış miktarı artar. Yurdumuzun en fazla yağış alan yeri Rize’dir. (2,5m3) 3-Kara İklimi: Yurdumuzun deniz etkisine kapalı iç kısımlarda görülür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İç Anadolu karasal iklim etkisindedir. Karasal iklimde yazlar kısa ve sıcak, kışlar uzun ve karlıdır. Yıllık ve günlük sıcaklık farkları fazla, yağışlar genellikle azdır. Doğu Anadolu’da yükselti fazla olduğundan, yurdumuzun en soğuk, kışı en uzun, yazı en kısa bölgesidir. İç Anadolu Bölgesi’nden yüksekte... Devamı

İklim, Hava Durumu, Klimatoloji, Meteoroloji Konu Anlatımı

2012-12-19 14:56:00

  İKLİM, HAVA DURUMU, KLİMATOLOJİ, METEOROLOJİ (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) İKLİM Geniş bir sahada, uzun yıllar boyunca (40 – 50 yıl) devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına iklim denir. İklimin insan ve çevre üzerindeki etkileri İnsanların; Yeryüzüne dağılışlarını, Ekonomik faaliyetlerini, Yiyecek ve giyeceklerini, Fizyolojik gelişimlerini, Karakterlerini, Kültür faaliyetlerini, etkiler. Endüstrinin dağılışını etkiler. Konut tipini ve malzemesini etkiler. Ulaşım faaliyetlerini etkiler. Turizm faaliyetlerini etkiler. Tarım faaliyetlerini etkiler. Tarım ürünleri çeşitliliğini etkiler. Toprak oluşumunu ve verimlilik derecesini etkiler. Yeryüzü şekillerinin oluşumunu etkiler. Bitki örtüsü çeşitliliğini etkiler. Göllerin oluşumunu ve göl sularının kimyasal özelliğini etkiler. Akarsu debilerini ve rejimlerini etkiler. Hayvan türleri ve dağılışını etkiler. Dış kuvvetlerin etki alanlarını ve dağılışını etkiler. Kayaların çözülme türünü belirler. Erozyonu etkiler. Kalıcı kar sınırı yükseltisini etkiler. Denizlerin tuzluluk oranlarını etkiler. HAVA DURUMU Dar bir sahada, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına hava durumu denir. KLİMATOLOJİ Geniş sahalarda, uzun yıllar devam eden (bilgi yelpazesi.net) atmosfer olaylarının ortalamalarını tespit ederek, iklim bölgelerini ve karakterlerini inceleyen bilim dalına klimatoloji denir. METEOROLOJİ Dar sahalarda, kısa süreli atmosfer olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Etiketler: Coğrafya İklim, Coğrafya İklim Hava Durumu Klimatoloji Meteoroloji Coğrafya Dersi, Coğrafya İklim Hava Durumu Klimatoloji Meteoroloji Dersi İndir,Coğrafya İklim Hava Durumu Klimatoloji Meteoroloji Ekol Hoca, Coğrafya... Devamı