YGS | LYS | AÖF | KPSS | DGS | Ödev ,Konu Anlatımı,

Matematik Doğal Sayılar ve Tamsayılar Konu Anlatımı

2012-12-07 23:09:00

  Matematik Dersi Konu Anlatımlarımıza Doğal Sayılar ve Tam Sayılar Ders Notları ve Konu Anlatımı ile Devam ediyoruz. Yazımız içerisinde Rakam Nedir Sorusunun Yanıtını Tam Sayılar ve Doğal Sayılar Nelerdir Sorularının yanıtlarını bulacaksınız. Rakam Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere “ rakam” denir. {0,1,2,,3,,4,5,6,7,8,9}   ONLUK SİSTEMİN RAKAMLARIDIR. { 0,1,2}     ÜÇLÜK SİSTEMİN RAKAMLARIDIR. Örnek:  x ve y farklı rakamlar ise x + y   ve   x .y nin en büyük değeri nedir? x + y = 17   x . y = 72 Örnek x ve y rakam olmak üzere  x + y    ve  x . y nin en büyük değeri nedir? x + y = 18              x . y = 81 Sayı Rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadeye “sayı” denir. Not: Her rakam bir sayıdır , fakat her sayı bir rakam değildir. 72 sayıdır fakat rakam değildir 7 hem sayı , hem de rakamdır   Doğal Sayılar N = {0,1,2,3,4,………….} Kümesinin her bir elemanına “doğal sayı” denir. N+ = { 1,2,3,4,…………..} Kümesinin elemanlarına “ sayma sayıları”   veya “pozitif doğal sayılar” denir. Örnek:  a ve b doğal sayıdır. a + b = 11  ise a . b nin alabileceği en büyük ve en küçük değerleri nedir?   Tam Sayılar Z = { ………..-3,-2,-1,0,1,2,3,……….}Þ tam sayılar Z- = { ………&hell... Devamı

Türkçe Sesteş Kelimeler, Eş Sesli Sözcükler,Konu Anlatımı

2012-12-07 22:01:00

  SESTEŞ KELİMELER, EŞ SESLİ SÖZCÜKLER, ÖZELLİKLERİ (1) (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM)   Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde, anlamları tamamen farklı olan sözcüklere "sesteş" sözcükler denir.   Örnek:   Yüzünde kan lekesi vardı.   -  Sen hala onun söylediklerine kan.    Ay'a bu ay yeni bir uzay aracı gönderilecekmiş.   -  Yüzünü asma, öbür sınavda yüz alırsın.   Gül sen, gülün olayım.  -  Köyün ortasından geçen çay, çay bahçelerini suluyor.     Sesteş Sözcüklerle İlgili Uyarılar:   =>Sesteş, sözcüklerde kimi zaman yalnızca anlam ayrılığı, kimi zaman da hem anlam hem de tür ayrılığı söz konusu olur.   Örnek:   Saçındaki kır çektiği acıları gösteriyor.       Elindeki bardağı düşürüp kırdı.               (Hem anlam, hem de tür farklılığı söz konusudur.)   Ayakkabısının bağı çözülmüş. Bağa girdik, üzüm topladık.                 (Yalnızca anlam farklılığı söz konusudur.)   =>Eş seslilik çoğu kez çok anlamlılıkla karıştırılmaktadır. Oysa sesteşlikte, sözcüğün kazandığı her farklı anlam temel anlam olup bu temel anlamlardan birine bağlı olarak ortaya çıkan yan ya da mecaz anlamlar sesteşlik değil çok anlamlılık olarak adlandırılır.   Örnek:   Gemideki tayfalardan biri kara göründü diye bağırdı.   ... Devamı

Türkçe Dönüşlü Fiiller, Dönüşlü Eylemler, Konu Anlatımı

2012-12-07 19:48:00

  DÖNÜŞLÜ FİİLLER, DÖNÜŞLÜ EYLEMLER, ÖZELLİKLERİ  (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Özne işi yapar ve bu işten etkilenir, bu iş kendisine döner. Dönüşlü eylemlerde yapılan işten etkilenen nesne olmayıp özne olduğu için dönüşlü eylemler geçişsizdir. İş kendine dönmüştür. Etkilenen kendisidir. Eyleme edilgen eylemlerde olduğu gibi “-l,-n” ekleri getirilerek eylem dönüşlü yapılır. Örnek: Ali erkenden uya-n-dı, yıka-n-dı, kurula-n-dı, giyi-n-di, tara-n-dı ve yola koyu-l-du. Kaya konuştukça açı-l-dı. *Uyarı: Edilgenle dönüşlü aynı ekleri aldıkları için karıştırılmamalıdırlar. Edilgen eylemde etkilenen nesne özne gibi kullanılırken, dönüşlü eylemlerde etkilenen gene işi yapan öznenin kendisidir. Başkası tarafından yapılma anlamı yoktur. Örnek: Tahtaya / adı /(başkası tarafından) yazıldı. (edilgen) Ö                                                      Y Ali / bugün / kursa / yazıldı. Ö                            Y (etken veya edilgen. Çünkü Ali kendi mi yazılmış, yoksa başkası Ali’yi mi yazmış?)   Sözlerime /çok/ kırıldı (kırılma eylemini yapan o, kırılma eyleminden etkilenen gene o’dur) Ö                          Y Bakkaldan / zeytin / de / alındı. (edilgen) Etiketler: Türkçe Dönüşlü Fiiller Dönüşlü Eylemler dersi indir,Türkçe Dönüşlü Fii... Devamı

Derecelendirme Sıfatları, Karşılaştırma Sıfatları, Özellikleri

2012-12-06 23:00:00

  DERECELENDİRME SIFATLARI, KARŞILAŞTIRMA SIFATLARI, ÖZELLİKLERİ (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) İki nesneden birinin taşıdığı özelliğin, diğerine göre daha az veya daha çok olduğunu belirtir. EŞİTLİK SIFATI Örnek: Benimki kadar/gibi iyi kalem ÜSTÜNLÜK SIFATI Örnek: Daha iyi kalem AŞIRILIK SIFATI Örnek: Çok iyi kalem EN ÜSTÜNLÜK SIFATI Örnek: En iyi kalem Uyarı: gerçekte bunlar ZARFTIR / BELİRTEÇTİR. Etiketler: Türkçe Derecelendirme Sıfatları Karşılaştırma Sıfatları dersi indir, Türkçe Derecelendirme Sıfatları Karşılaştırma Sıfatları hakkında bilgi, Türkçe Derecelendirme Sıfatları Karşılaştırma Sıfatları konu anlatımı, Türkçe Derecelendirme Sıfatları Karşılaştırma Sıfatları nedir, Türkçe Derecelendirme Sıfatları Karşılaştırma Sıfatları ödeyaz, Türkçe Derecelendirme Sıfatları Karşılaştırma Sıfatları özellikleri, Türkçe Derecelendirme Sıfatları Karşılaştırma Sıfatları soru bankası, Türkçe Derecelendirme Sıfatları Karşılaştırma Sıfatları tanımı,Türkçe Derecelendirme Sıfatları Karşılaştırma Sıfatları türkçe dersi, Türkçe Derecelendirme Sıfatları Karşılaştırma Sıfatları videolu anlatım ... Devamı

Türkçe Bulunma Hali, İsmin Bulunma Hali, Özellikleri

2012-12-06 21:57:00

  BULUNMA HALİ, İSMİN BULUNMA HALİ, ÖZELLİKLERİ (-DE DURUMU) (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) -Adları eylemlere bağlar. -Eylemin yapıldığı yeri bildirirler. -“-de, -da, -te, -ta” eklerini alırlar. Örnek: Adamı sokakta öldürdü. -Bir varlığın kaldığı, bulunduğu yeri, kişiyi belirtir. Örnek: Kitaplar sıranın gözünde kaldı. (bulunduğu yer) Kalemim Ahmet’te duruyor. (bulunduğu kişi) Kullanımı: Sözcüğe D.T. , B.T. görevi verir. Örnek: Okullar yine eylülde açılacak. (zaman-B.T.) Balıklar gemide yerini aldı. (yer-D.T.) Saat onda gelirim. (zaman-B.T.) Sizinle Ankara’da tanışmıştık. (yer-D.T.) Çamaşırları elde yıkıyormuş. (durum-(nasıl)-B.T.) ... Devamı

Türkçe Gönül Koyma, Sitem, Kızgınlık Anlamı Taşıyan Cümleler

2012-12-05 21:46:00

  GÖNÜL KOYMA, SİTEM, KIZGINLIK ANLAMI TAŞIYAN CÜMLELER, ÖZELLİKLERİ (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Sözü ya da hareketleriyle, birinin, bir kimseyi kırdığını, üzdüğünü veya gücendirdiğini öfkelenmeden dile getiren cümleler sitem anlatımlı; sözü söyleyenin bir kişiye kızdığını anlatan cümlelerse kızgınlık anlamlı cümlelerdir. Örnek: Her hafta sonu toplanıp kıra gidersiniz de beni çağırmazsınız. İnsan, kendisine bunca emeği geçen insanı bir kere de olsa arayıp sorar. Dediklerimi yapma da göreyim seni! Sen kim oluyorsun da bana karşı böyle konuşuyorsun! Etiketler: Gönül Koyma Sitem Kızgınlık Anlamı Taşıyan Cümleler, Gönül Koyma Sitem Kızgınlık Anlamı Taşıyan Cümleler hakkında bilgi, Gönül Koyma Sitem Kızgınlık Anlamı Taşıyan Cümleler indir, Gönül Koyma Sitem Kızgınlık Anlamı Taşıyan Cümleler ödev yaz, Gönül Koyma Sitem Kızgınlık Anlamı Taşıyan Cümleler özellikleri, Gönül Koyma Sitem Kızgınlık Anlamı Taşıyan Cümleler türkçe dersi, Gönül Koyma Sitem Kızgınlık Anlamı Taşıyan Cümleler videolu anlatım   ... Devamı

Türkçe Eserin, Yapıtın Konusu İle İlgili Cümleler, Konu Anlatımı

2012-12-05 19:51:00

  ESERİN, YAPITIN KONUSU İLE İLGİLİ CÜMLELER, ÖZELLİKLERİ (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Bir anlatımda verilmek istenen öz, düşünce ve duygu bütününe içerik adı verilirken kimi cümleler, herhangi bir yapıtın konusuna ya da özün ne olduğuna yani içeriğine değinir. Örnek: Cahit Sıtkı’nın şiirlerinde genel olarak ölüm ve yalnızlık teması ele alınıyor. Romanda kent insanlarının bireyci yaşamları ve bunun yarattığı bunalımlar anlatılmış. Ömer Seyfettin, kimi öykülerinde çocukluk ve askerlik anılarını işliyor. Ziya Osman Saba, yalın ve içten bir anlatımla yoksul yaşamlara karşı duyduğu ezikliği anlatır bu şiirinde. Etiketler: Eserin Yapıtın Konusu İle İlgili Cümleler, Eserin Yapıtın Konusu İle İlgili Cümleler hakkında bilgi,Eserin Yapıtın Konusu İle İlgili Cümlelerindir, Eserin Yapıtın Konusu İle İlgili Cümlelerödev yaz, Eserin Yapıtın Konusu İle İlgili Cümlelerözellikleri, Eserin Yapıtın Konusu İle İlgili Cümlelertürkçe dersi, Eserin Yapıtın Konusu İle İlgili Cümlelervideolu anlatım ... Devamı

Türkçe Amaç - Sonuç Cümleleri Konu Anlatımı

2012-12-05 19:30:00

  AMAÇ – SONUÇ CÜMLELERİ, ÖZELLİKLERİ (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Sonuç bildiren bir yargıyla o sonucun hangi amaçla yapıldığını anlatan bir başka yargıdan oluşan cümlelerdir. Bu ilişki “-mek / -mak için, -mek / -mak üzere” ilgeçleri ya da ”-e , -a” ekiyle kurulur. Örnek:  Biraz hava almak ve dinlenmek için arkadaşlarıyla Pazar günü pikniğe gideceklermiş. Onunla bu durumu bütün ayrıntılarıyla değerlendirmek üzere tekrar bir araya geleceğiz. Okula onu görmeye gittim.   Etiketler Amaç - Sonuç Cümleleri, Amaç - Sonuç Cümleleri hakkında bilgi, Amaç - Sonuç Cümleleri indir, Amaç - Sonuç Cümleleri ödev yaz, Amaç - Sonuç Cümleleri özellikleri, Amaç - Sonuç Cümleleri türkçe dersi,Amaç - Sonuç Cümleleri videolu anlatım ... Devamı

Türkçe Bileşik Zarflar, Özellikleri Konu Anlatımı

2012-11-25 20:20:00

BİLEŞİK ZARFLAR, ÖZELLİKLERİ (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) İki sözcüğün biçimsel olarak birleşmesinden oluşan zarflardır. Örnek: Bir-az, bu-gün, ilk-önce...   Etiket: Türkçe Bileşik Zarflar dersi indir, Türkçe Bileşik Zarflar hakkında bilgi, Türkçe Bileşik Zarflar konu anlatımı, Türkçe Bileşik Zarflar nedir, Türkçe Bileşik Zarflar ödeyaz, Türkçe Bileşik Zarflar özellikleri, Türkçe Bileşik Zarflar soru bankası, Türkçe Bileşik Zarflar tanımı, Türkçe Bileşik Zarflar türkçe dersi, Türkçe Bileşik Zarflar videolu anlatım ... Devamı