Edebiyat Müseddes, Müseddesin Özellikleri Konu Anlatımı

2013-01-13 21:06:00

  MÜSEDDES, MÜSEDDESİN ÖZELLİKLERİ (DİVAN EDEBİYATI) (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM) Aynı ölçüde altışar dizelik bendlerden oluşan nazım biçimidir. İlk bendin bütün dizeleri birbirleriyle, sonraki bendlerin bir ya da iki dizesi ilk bend ile uyaklıdır. İlk bendin son ya da son iki dizesi her bendin sonunda yinelenirse “mütekerrir müseddes”, sonraki bendler ile ilk bend yalnızca uyak yönünden benziyorsa “müzdeviç müseddes” adını alır. Müseddeslerin uzunluğu 5-8 bend arasında değişir. Konuları tasavvuf ve felsefedir. Devamı

Fizik Madde ve Özellikleri Videolu Konu Anlatımı

2013-01-12 14:34:00

  Fizik Madde ve Ozellikleri Videolu Konu Anlatimi   Ekol hoca fizik konuları ndan merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere lise bir 1 dokuzuncu 9. sınıf 2008 2009 yeni müfredatı nda da geçerli olan yeni sistem e göre fizik 9.sınıf 1.dönem konuları ndan 1.ünite konusu madde ve özellikleri konusu nu vidyolu olarak ayhan çirkin hocamızın anlatımları ile karşınızdayız. Katı ve sıvı maddelerin hacminin ölçülmesi nasıl ölçülür cevabı ile dersimize başlıyoruz ve birçok kavramı inceliyoruz. İlgili Kelimeler 9.sinif, ekol hoca, fizik, fizik konulari, lise 1, lise bir, madde ve ozellikleri, ornek soru cozumleri, testleri, videolu konu anlatimi Devamı

Nezleden korunmak için neler yapabiliriz?

2012-12-20 23:42:00

   Nezleden Kurtulun Devamı

Grip aşısı nezle olmayı engeller mi?

2012-12-20 23:41:00

   Nezleden Kurtulun Devamı

Nezle olan kişi nasıl beslenmeli?

2012-12-20 23:39:00

   Nezleden Kurtulun Devamı

Nezle olan kişi nelere dikkat etmeli?

2012-12-20 23:34:00

   Nezleden Kurtulun Devamı

Kıtaların Oluşumu Ve Hareketleri (Epirojenez) Konu Anlatımı

2012-12-19 21:45:00

  KITA, KITALARIN OLUŞUMU VE HAREKETLERİ (EPİROJENEZ), İZOSTATİK DENGE (COĞRAFYA DERSİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM) Kara ve denizlerde düşey doğrultudaki alçalma yükselme hareketlerine epirojenez denir. Başka bir ifade ile, yer kabuğunun geniş alanlı yaylanma hareketleridir. Farklı yoğunluktaki yer kabuğu parçaları manto üzerinde dengeli bir biçimde dururlar. Bu olaya izostazi, dengeye ise izostatik denge denir. Herhangi bir yerde epirojenez olayının olabilmesi için, izostatik dengenin bozulması gereklidir. İzostatik dengeyi bozan olaylar şunlardır: İklim değişiklikleri Yeni bir dağ oluşumu Engebeli yüksek yerlerin fazla aşınması Deniz çukurluklarında tortulanmanın fazla olması İzostatik dengeyi bozan yukarıdaki olaylar sonucu karalar hafiflemekte ve yükselmektedir. Karalar yükselince deniz seviyesi gerilemekte, deniz altındaki alanlar kara haline gelmektedir. Bu şekilde, deniz seviyesinin alçalması olayına regresyon denir. Karalardaki, lâvlar, birikmeler, buzullaşma, vb. olaylar sonucunda da karaların yükü artmakta ve ağırlaşarak ya da iç kuvvetlerin etkisiyle çökmektedir. Bu alçalma sonucunda denizler karalara doğru ilerlemekte ve kara parçaları sular altında kalmaktadır. Bu şekilde, deniz seviyesinin yükselmesi olayına da transgresyon adı verilir. Epirojenik hareketlere örnek olarak, İskandinav Yarımadası ve Kanada verilebilir. Buzul çağında buralarda 1 – 2 km kalınlığında bir buz tabakası vardı. Sonradan buzullar  eriyince, karaların üzerindeki yük azaldı ve mağmaya doğru gömülen bu kara parçaları tekrar yükselmeye başladı. Bu yükselme, günümüzde de yavaş yavaş devam etmektedir. Epirojenik hareketler, Türkiye’de de olmaktadır. Anadolu milyonlarca yıldır yükselmekte, buna karşılık Karadeniz ve... Devamı

Kayaların Çözülmesi Ve Çözülme Şekilleri Konu Anlatımı

2012-12-19 21:40:00

  KAYALARIN ÇÖZÜLMESİ VE KAYALARIN ÇÖZÜLME ŞEKİLLERİ (COĞRAFYA KONU ANLATIM) Kayalar ve taşlar, dış olayların etkisi altında zamanla değişikliğe uğrayarak paslanmış, çürümüş gibi bir görünüm alır. Zamanla taşı oluşturan mineraller arasındaki bağ gevşer ve taş parçalara ayrılır, ufalanır. İşte, kayaların ve taşların uğradıkları bu değişikliklere çözülme denir. Kayaların yapısal değişikliğe uğraması iki şekilde gerçekleşir. • Fiziksel (Mekanik) Çözülme Kayaların, kimyasal yapıları değişmeden, yalnızca fiziki yapılarında görülen parçalanma, ufalanma ve ayrışma olayıdır. Fiziksel çözülme, daha çok aşırı sıcaklık farkı görülen yerlerde, kayaların gündüzleri aşırı sıcaktan genişlemesi, geceleri de aşırı soğuktan dolayı büzülmesi sonucu gerçekleşir. Fiziksel çözülme, çöl, karasal, step, tundra gibi, aşırı sıcaklık farkı görülen iklimlerin etkili olduğu yerlerde daha kolay meydana gelir. • Kimyasal Çözülme Kayaları oluşturan unsurların eriyerek, kimyasal bileşimlerinin değişmesi sonucundaki parçalanma, ufalanma ve ayrışma olayıdır. Kimyasal çözülme, daha çok, sıcaklık farkının az olduğu sıcak ve nemli iklim bölgelerinde görülür. Ekvatoral, Muson, Okyanus ve Akdeniz iklimlerinin etkili olduğu yerlerde daha kolay meydana gelir. Etiketler:Coğrafya Kayaların Çözülmesi Ve Çözülme Şekilleri Coğrafya Dersi, Coğrafya Kayaların Çözülmesi Ve Çözülme Şekilleri Dersi İndir, Coğrafya Kayaların Çözülmesi Ve Çözülme Şekilleri Ekol Hoca, Coğrafya Kayaların Çözülmesi Ve Çözülme Şekilleri... Devamı

Coğrafya Jeolojik Zamanlar Ve Özellikleri Konu Anlatımı

2012-12-19 17:50:00

  JEOLOJİK ZAMANLAR VE JEOLOJİK ZAMANLARIN ÖZELLİKLERİ (COĞRAFYA KONU ANLATIM) 1. İlk Zaman (Prekambrien) En eski kıvrımlarla kıtaların çekirdek kısımları oluşmuştur. Zamanın sonlarında da bakteriler ve algler gibi tek hücreli canlılar ortaya çıkmıştır. 2. Birinci Zaman (Paleozoik) Dünya’nın muhtelif bölgelerinde şiddetli kıvrımlar olmuş, kıtalar bu kıvrımların eklenmesiyle büyümüştür. Türkiye’de ve daha birçok ülkede, taşkömürü yatakları meydana gelmiştir. 3. İkinci Zaman (Mezozoik) Jeosenklinallerde büyük ölçüde tortulaşma ve birikmeler oluşmuştur. Bu dönem, Alp kıvrımlarına hazırlık dönemidir. Bu zamanda, yerkabuğu kırıklarla parçalanarak ayrı kıtalara bölünmeye başlamış, deniz ilerlemesi sonucu karalar denizlerin altında kalmıştır. 4. Üçüncü Zaman (Neozoik) Dünya’da ve Türkiye’de şiddetli yerkabuğu hareketleri olmuştur. Alp kıvrımları oluşmuş ve eski kıta kütlelerine eklenmiştir. Kıtalar günümüzdeki görünümlerini kazanmışlardır. Şiddetli volkanik olaylar ve depremler meydana gelmiştir. Atlas ve Hint okyanusları ile Türkiye’nin ana yerşekilleri oluşmuştur. Linyit, petrol, tuz ve boraksit yataklarının oluşumu da bu dönemlerdedir. 5. Dördüncü Zaman (Antropozoik) Buzulçağı (Pleistosen): Şiddetli soğuma olmuştur. Bu nedenle Kuzeybatı Avrupa, İskandinavya, Kanada gibi karalar, buzullar altında kalmıştır. Ege Denizi ile İstanbul ve (bilgi yelpazesi.net) Çanakkale boğazları bu dönemde teşekkül etmiştir. İnsanın varlığı ve ilk prehistorik (tarih öncesi) kültürler bu dönemde görülmüştür. Buzulçağı sonrası (Postglasyal): İklim gittikçe ısınarak bugünkü şartlara... Devamı