Türkçe Emir Kipi, Buyurma Kipi, Özellikleri Konu Anlatımı

2012-12-11 21:27:00

  EMİR KİPİ, BUYURMA KİPİ, ÖZELLİKLERİ (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Emir kipinin eki yoktur. Bu nedenle I. ve çoğul kişilerde emir kipinin çekimi olmaz. Çünkü kişiler kendi kendilerine emredemezler. Emir kipine II. Tekil kişi dışında kişi ekleri getirilebilir. Anlamı: -Eylemin yapılmasını emir biçiminde belirtir. Örnek: Derslerini bitirir bitirmez yat. (Olumlu emir) Eve zamanında gelin. (Olumlu emir) Dışarı çıkmayın. (Olumsuz emir) -Bazen dilek anlamıyla kullanılır. Örnek: Tanrım, bana yardım et. Dünyada hiç aç insan olmasın. -Emir kipinin kişilere göre çekimi şöyledir : KİŞİ TEKİL ÇOĞUL I. - - II. Gel Gelin III. Gelsin Gelsinler UYARI: Haber (bildirme) kiplerinde belli bir zaman kavramı varken, dilek kipleri zaman bildirmez. Etiketler: Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi Dersi İndir, Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi Ekol Hoca, Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi Hakkında Bilgi, Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi Konu Anlatımı, Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi Nedir, Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi ödeyaz, Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi Özellikleri,Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi Soru Bankası, Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi tanımı, Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi Türkçe Dersi, Türkçe Emir Kipi Buyurma Kipi Videolu anlatım... Devamı

Türkçe Ek Fiil Ek Eylem Özellikleri, Çeşitleri Konu Anlatımı

2012-12-11 21:21:00

  EK FİİL, EK EYLEM, ÖZELLİKLERİ, ÇEŞİTLERİ  (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Ad ve ad soylu sözcüklerin sonuna gelerek, onların belirli bir kesinlik kazanıp yüklem olmasını sağlayan eklerdir. -idi, -imiş, -ise Örnek: -dır Ali’nin boyu Erdal’dan uzundur. -imiş Babası oldukça zenginmiş. -dı Durmadan beni arayıp soran oydu. -ım Ben de bir insanım. -sın Dikkat et, sen daha küçük bir çocuksun. -iz Biz bu işe biraz isteksiz  gibiyiz. -siniz Siz de diğer insanlarla eşitsiniz. -dırlar Bu saatte evde yokturlar. -ise Ya, bizi muayene edecek bu doktorsa…! Etiketler: Türkçe Ek Fiil Ek Eylem dersi indir, Türkçe Ek Fiil Ek Eylem ekol hoca, Türkçe Ek Fiil Ek Eylem hakkında bilgi, Türkçe Ek Fiil Ek Eylem konu anlatımı, Türkçe Ek Fiil Ek Eylem nedir, Türkçe Ek Fiil Ek Eylem ödeyaz, Türkçe Ek Fiil Ek Eylem özellikleri, Türkçe Ek Fiil Ek Eylem soru bankası, Türkçe Ek Fiil Ek Eylem tanımı, Türkçe Ek Fiil Ek Eylem türkçe dersi,Türkçe Ek Fiil Ek Eylem videolu anlatım... Devamı

Türkçe Edatların Görevleri Konu Anlatımı

2012-12-11 21:14:00

  EDATLARIN GÖREVLERİ (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) -Addan önce gelerek, sıfat öbeği halinde bir sıfat tamlamasının tamlayanı olabilirler. Örnek: O mağazada bedenime göre elbise bulamadım. Tamlayan Onun gibi insan az bulunur bu dünyada. Tamlayan -Sıfattan önce gelerek, söz konusu sıfatın zarfı olabilirler. Örnek: Bu kadar soğuk bir insan görmedim. Zarf          Sıfat -Zarftan önce gelerek, söz konusu zarfın zarfı olabilirler. Örnek: Onun kadar şık giyinmek istiyorum ben de. -Eylemden veya eylemsiden önce gelerek bir temel ya da yan cümlenin, durum, zaman, koşul, yer-yön ve azlık-çokluk bildiren zarf tümleci olabilirler. Örnek: Çocuklar gibi ağladık hepimiz. (temel cümlenin durum zarfı) Çocuklar gibi ağlamamıza herkes güldü. (yan cümlenin durum zarfı) Düne kadar onu tanımıyordum. (temel cümlenin zaman zarfı) Düne kadar onu tanıdığımı söyleyemem. (yan cümlenin zaman zarfı) Tekrar görüşmek üzere toplantıya bir saat ara verdik. (temel cümlenin koşul zarfı) O dakika kadar bekleyebilir misin beni? (temel cümlenin azlık-çokluk zarfı) On dakika kadar beklemen gerekiyor beni. (yan cümlenin azlık-çokluk zarfı) Bahçe kapısına doğru hızlı hızlı yürüdüm. (temel cümlenin yer-yön zarfı) Bahçe kapısına doğru yürümek istedim. (yan cümlenin yer-yön zarfı) -Ek-eylem alarak bir ad cümlesinin yüklemi olabilirler. Örnek: Onun boyuda senin boyun kadardı. -Özne olabilirler. Örnek: Bu kadarı yeter bana... Devamı

Türkçe Edatlar İle İlgili Genel Bilgi

2012-12-11 21:00:00

  EDATLAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ  (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Sözcükler ve kavramlar arasında türlü anlam ilgileri kurmaya yararlar ve anlamları ancak bu ilgiyle belirir. Tek başlarına anlamları yoktur. Cümle içindeki kullanışlarına göre anlam kazanırlar. Örnek: Senin için aldım bu gülleri (sana özel) Güller kadar güzelsin (eşitlik) Ve başına Taç gibi takasın diye (benzerlik) -Cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamında eksiklik, daralma veya bozulma olur. Örnek: Sen kuş gibisin.> sen kuşsun Ağırlığı kadar para kazandı. > ağırlığı para kazandı. Bunun için çok geç. > bunun çok geç. -Kendilerinden önce gelen adlarla genelde öbek oluştururlar. Örnek: İçimize /güneş gibi/ doğdun. Bütün bunları /azıcık mutluluk için/ yapmıştı. -Dilimizdeki ilgeçler çok değildir. Genelde ve sıklıkla kullanılanlar: “kadar, gibi, için, göre, ile” dir. Bunların dışındakiler “dolayı, ötürü, üzere, doğru, karşı, yalnız, ancak, mi…” dir. Etiketler: Türkçe Edatlar dersi indir, Türkçe Edatlar ekol hoca,Türkçe Edatlar hakkında bilgi, Türkçe Edatlar konu anlatımı, Türkçe Edatlar nedir, Türkçe Edatlar ödeyaz, Türkçe Edatlar özellikleri, Türkçe Edatlar soru bankası, Türkçe Edatlar tanımı, Türkçe Edatlar türkçe dersi, Türkçe Edatlar videolu anlatım... Devamı

Türkçe Duyulan Geçmiş Zaman Kipi (miş’li) Konu Anlatımı

2012-12-11 20:50:00

  DUYULAN GEÇMİŞ ZAMAN KİPİ (MİŞ’Lİ), ÖZELLİKLERİ (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Eylem kök ya da gövdelerine “-mış, -miş, -muş, -müş” eklerinden biri getirilerek yapılır. Anlamı: -Geçmişte yapılan bir eylemi kesinliğe bağlamadan anlatır. Örnek: O yıllarda ülkemizde büyük ekonomik sıkıntılar yaşanmış. Gençlik yıllarında bütün Avrupa ülkelerini gezmiş. -Kısa bir geçmiş zaman diliminde de olsa, başkasından duyulan eylemlerin anlatımında kullanılır. Örnek: Geçen gün en yakın arkadaşıyla kavga etmiş. Erdal, dün sinemaya gitmiş, ama filmi beğenmemiş. -Farkında olunmayan bir eylemin anlatımında kullanılır. Örnek: Öyle bir dalmışız ki, sabah olmuş. Bir de ne göreyim herkes gitmiş. -Gerçekleşen bir eyleme tanık olma durumlarında da kullanılabilir. Örnek: Eline sağlık, çayda çay olmuş. Kısa sürede iyice yıpranmışsın. -“-dır, -dir” ek eylemleriyle kullanıldığında kesinlik ya da olasılık anlamı kazanır. Örnek: Gönderdiğin mektubu dün almıştır. (Olasılık) Özür dilerim, kayıtlarımız kapanmıştır. (kesinlik) Miş’li geçmiş zamanın kişilere göre çekimi şöyledir : KİŞİ TEKİL ÇOĞUL I. Okumuşum Okumuşuz II. Okumuşsun Okumuşsunuz III. Okumuş Okumuşlar Sonuç olarak: -Eylemin yapıldığı duyulmuştur. -Kesinlik anlamı yoktur. -Soru biçimi “mi” soru ilgecidir. Etiketler: Türkçe Duyulan Geçmiş Zaman Kipi mişli dersi indir,Türkçe Duyulan Geçmiş Zaman Kipi mişli ekol hoca,Türkçe Duyulan Ge&... Devamı

Birleşik Kelimeler, Özellikleri, Çeşitleri

2012-12-10 22:50:00

  BİRLEŞİK KELİMELER, BİRLEŞİK SÖZCÜKLER, ÖZELLİKLERİ, ÇEŞİTLERİ (1) (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM)   a) Kuruluşlarına Göre Bileşik Kelimeler, Sözcükler   (İki ya da daha çok sözcüğün birleşip kaynaşmasından oluşan sözcükler yapıca bileşiktir.)   -Belirsiz ad tamlaması biçiminde yapılanlar :   Örnek : Buzdolabı, Çörekotu, Aslanağzı, Dilbilgisi   -Takısız ad tamlaması biçiminde yapılanlar :   Örnek : Atatürk, Konutkent, Kadıköy, Anıtkabir   -Sıfat tamlaması biçiminde yapılanlar :   Örnek : Sivrisinek, Akdeniz, Yalınayak, Kocatepe   -Cümle biçiminde kalıplaşanlar :   Örnek: Gecekondu, Külbastı, Mirasyedi, İmambayıldı   -Bir ad, bir eylem kökünün birleşip kaynaşmasından yapılanlar :   Örnek : Erol, Şenol, Seyret, Karnıyarık   -İki eylem kökünün birleşip kaynaşmasından oluşanlar :   Örnek : Çekyat, Uyurgezer, Gelgit, Biçerdöver   -İki yansıma sözcüğün birleşip kaynaşmasından oluşanlar:   Örnek : Çıtçıt, Gırgır, Cırcır, Pırpır   -Ses değişimiyle oluşan bileşik sözcükler :   Örnek: Ne + için       Niçin Pazar + ertesi              Pazartesi Kahve + altı  Kahvaltı Kayın + ana  Kaynana     b) Anlamlarına Göre Bileşik Kelimeler, Sözcükler   (İki ya da daha çok sözcüğün birleşip kaynaşmasından oluşan sözcükler yapıca bileşikti... Devamı

Atabetül Hakayık Ve Özellikleri

2012-12-10 22:49:00

  ATABETÜL HAKAYIK VE ÖZELLİKLERİ (EDEBİYAT DERSİ KONU ANLATIM)   “Hakikatlerin eşiği” anlamına gelir.12. yy’da Edip Ahmet Yügnekî tarafından yazılmıştır. Didaktik bir eserdir, ahlak ve öğüt kitabıdır. Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konuları işler. Aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır. Nazım biçimi mesnevidir. Hakaniye (Çağatay) Türkçesiyle yazılmıştır. Devamı

Türkçe Durum Zarfları, Özellikleri Konu Anlatımı

2012-12-10 22:25:00

    DURUM ZARFLARI, ÖZELLİKLERİ  (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM)   Eylemlerin ya da eylemsilerin nasıl olduğunu, ne durumda bulunduğunu gösteren bir zarf çeşididir.   Durum zarflarını bulabilmek için eylem ve eylemsilere “Nasıl?” sorusu yöneltilir.   Örnek:   Adam aniden karşıma çıktı.   Sahnedeki sanatçıyı hayranlıkla izliyor.   Beni iyi dinle, sonra pişman olursun.   Çocuklar odalarında sessiz sessiz oynuyor.   Kapıyı çalıp yavaşça girdi.           Durum Zarfının Özellikleri:   -Bir sözcük, bir adı veya zamiri nitelerse, sıfat; bir eylemi ya da eylemsiyi nitelerse, durum zarfı olur.   Örnek:    O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler ve çekip gittiler. Sıfat     Ad        Sıfat     Ad    İyi    düşünüp güzel konuştu. Zarf  Eylemsi   Zarf   Eylemsi     -İkileme biçiminde kurulan, pekiştirilmiş olan ve edatla öbekleşen kimi sözcükler eylem ve eylemsiyi etkileyerek zarf görevinde kullanılabilir.   Örnek:   Güneş pırıl pırıl parlıyordu.       İkileme               zarf   Deniz masmavi görünüyordu  Pekiştirme              zarf   Çamaşırları sakız gibi y... Devamı

Durum Fiilleri, Durum Eylemleri, Özellikleri Konu Anlatımı

2012-12-10 22:03:00

  DURUM FİİLLERİ, DURUM EYLEMLERİ, ÖZELLİKLERİ (TÜRKÇE DERSİ KONU ANLATIM) Öznenin kendi istemiyle gerçekleştirdiği, daha çok içinde bulunduğu durumu gösteren ve bir durağanlık bildiren tüm eylemler durum anlamlıdır. Durum eylemleri de nesne almaz. İş ve oluş eylemlerinin dışındaki eylemlerdir. Örnek: Burada biraz dinleniyorum. Yatmak, ağlamak, üzülmek vb. Eylemlerin bir bölümünün iş-kılış, oluş ve durum bildirmesi, cümledeki kullanımına bağlıdır. Örnek: Çocuk kapıyı açtı. (iş-kılış) Bütün çiçekler açtı. (oluş) Etiketler: Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri dersi indir,Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri ekol hoca,Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri hakkında bilgi,Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri konu anlatımı,Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri nedir, Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri ödeyaz, Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri özellikleri, Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri soru bankası, Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri tanımı, Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri türkçe dersi, Türkçe Durum Fiilleri Durum Eylemleri videolu anlatım... Devamı

Düşünceyi Geliştirme Yolları İle İlgili Test Soruları

2012-12-08 21:45:00

  ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI İLE İLGİLİ TEST SORULARI (PARAGRAFTA ANLAM) (TÜRKÇE DERSİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI SORU BANKASI)   1.  Karanlık kavuştuğu için aşağıdan akan derenin uğultusu daha çok geliyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Güneş batmış, bulunduğumuz yer, yerini birden bire artan serin rüzgârlara bırakmıştı. Kazdağının bu yamacında saatlerce sürecek akşam başlamıştı. Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez? A) Betimlemeye başvurulmuştur. B) Öyküleyici anlatım kullanılmıştır. C) Görsel öğelere yer verilmiştir. D) İşitme duyusundan yararlanılmıştır. E) Dokunma duyusundan yaralanılmıştır.   2.  Günümüzde çıkan kitapları bir düşünün. Bir yıl içersinde çıkan kitap sayısı üç yüzün üzerinde. Bu kitapların hepsini okumaya çalışsak bile her gün bir kitap okumak zorundayız. Peki bu kadar kitabın çıkması edebiyatımızı olumsuz etkilemiyor mu? Bence kesinlikle hayır! Çoğunluğun olduğu yerde rekabet olur ve en güzel eserler verilmeye çalışılır. Aynı zamanda kötü olmadan iyiyi seçmemiz mümkün mü? Yukarıdaki parçanın anlatımında  aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? A) Açıklama – Betimleme B) Tanımlama – Sayısal verilerden yararlanma C)  Sayısal verilerden yararlanma – Tartışma D) Öyküleme – Betimleme E) Sayısal verilerden yaralanma – Karşılaştırma   3. Uyandığımda kentin neresinden geçtiğimi anlayamamıştım. Ama bir pazaryerindeydik. Çiçekçi dükkânını süpüren bir kız gördüm. Sokağı suluyordu. Ortalıkta menekşe kokusu vardı. Otob&u... Devamı